Izaberite Vaš Broj - Pick up Your number

 

pozovite (call): +381 (0) 11 30 16 307, Slavoljuba Stefanovića!

  Ukoliko ste punoletni, ozbiljni i sa preduzetničkim duhom, Zdrava VODA d.o.o. Vas poziva da se priključite našem iskusnom timu.

  Učinite zdrav i ispravan korak prema novoj i uspešnoj budućnosti, budite partner i deo efikasne organizacije Zdrava VODA d.o.o.

 If YOU are serious and business oriented person, Healthy Water LTD., call You to join to its skilled teams.

 Take a healthy and right step to new and successful future, be partner and part of powerful Healthy Water LTD. organization.

pošaljite e-mail sa Vašim CV - send a e-mail with Your CV

 back