Prva konferencija o direktnom marketingu održana 6 i 7 oktobra 2005 godine u Beogradu je za mnoge preduzetnika bila izuzetan dogadjaj. Pre svega kao mogućnost da upoznaju eminentne stručnjake iz oblasti marketinga ali i da se sagledaju nove alternative i tehnike. Direktni marketing je više od alternative, a u ovom trenutku razvoja preduzetništva u SCG može biti jedno od dominatnih rešenja. Prisutni sponozori su se trudili da daju makismalan doprinos dogadjaju i stvore izvanredne radne uslove. U tom smislu Zdrava Voda d.o.o. je sem kvalitetnih zdravih voda i pratećeih servisa, pružila praktična iskustva učesnicima konferencije, kako zdrave vode korisćenjem boce za poneti sa namenskim etiketama i aparata za vodu (water cooler) sa posebnom konstrukcijom-nosačima reklamnih poruka, mogu biti moćno sredstvo u izvodjenju promocija i marketinških kampanja...

Info kutak, kreativnost na prvi pogled

Program koji obećava

Kontrola vremena je odlika poslovnosti

Izvanredni radni uslovi

Nova rešenja...

Na istom zadatku

Iscrpna dokumentacija

Eminentni predavači

Osveženje uvek pri ruci

Eminetni sponzori su se maksimalno potrudili

Draga uspomena i poruka za poneti

Zdrava Voda d.o.o. doprinos direktnom marketingu

Koliko opcija za poruke na jednom water cooleru!

Korisna opcija i za Vaše poslovanje

 

 

 vrh stranice