Za kreativne i uspešne, obezbedili smo prave izazove, efikasnu organizaciju, vrhunsku tehnologiju, zavidan renome, valjanu poziciju na tržištu i zdrave proizvode.

 Budite deo važnih sportskih, kulturnih, društvenih i poslovnih dogadjaja...

 Za dalji uspešan rast naše Zdrava Voda d.o.o., dodajte i vašu ličnu kapljicu zdrave vode...

Zdrava VODA d.o.o. OGLAŠAVA POTREBNU ZA:

 

Više terenskih komercijalista

 

Više vozača u distribuciji

Iskoristite šansu - podnesite prijavu

 

 

1. prevucite na vaš personalni računar obrazac prijave:

 

 MS WORD (doc)

HTML (htm)

ADOBE ACROBAT(pdf)

 

2. Popunite formu

 

3. popunjenu formu pošaljite e-mailom na adresu:

zdravavoda@hotmail.com

ili pošaljite na faks :
 

fax +381 (0) 11 260 70 41

ili pošaljite poštom na adresu:
 

Zdrava VODA d.o.o

za konkrus

Narodnih Heroja 30, 11070 Novi Beograd

 

Detaljno uputstvo za prenos, popunjavanje i slanje forme